När det kommer till tankar om en eventuell badrumsrenovering följs dessa inte sällan av pustar och uppgivna blickar. Renoveringen av detta våtutrymme kommer inte sällan att sätta press på relationer inom familjen. Det är inte enkelt att leva med begränsade möjligheter att sköta hygien och övriga toalettbestyr som man är van vid. Inte nog med detta så tenderar renoveringen av badrum även att kännas i plånboken, då det kan bli dyrt.

Men det finns sätt att flera sätt att göra processen smidigare och inte dyrare än nödvändigt.

En god planering

Samla alla de medlemmar i familjen som berörs av renoveringsprojektet och som kan uttrycka ett önskemål eller en vilja. Uteslut ingen för att de är för unga och inte förstår en badrumsrenovering, de kan fortfarande ha en åsikt som bör beaktas. Emellanåt tenderar föräldrar att utgå ifrån att de vet vad barnen vill eller behöver utan att göra dem delaktiga. Det är ett stort misstag. Att kommunicera med hela familjen om förväntningar, genomförande och de uppoffringar som behöver göras är en stor nyckel till framgång.

Göra och hålla en budget

En av de mest vanliga anledningarna till separationer är konflikter gällande familjens ekonomi. Att genomföra en badrumsrenoveringen är ansträngande i sig och är man inte överens kan relationen att skadas. Därför är rekommendationen att göra en budget, vara överens om den och sedan följa den ganska strikt. Var gärna generös i budgeterandet istället för att vara allt för snål. Det är ett enkelt sätt att kännas sig nöjd när renoveringen har rotts i land. Dessutom finns det utrymme för oförutsedda utgifter om man inte hela tiden ligger på marginalen.

Vad kan göras på egen hand?

När det kommer till våtutrymme ska många delar utföras fackmannamässigt. Har man inte denna kunskap bör man låta bli att på egen hand renovera ett badrum. Men det finns alltid delar man kan göra själv som exempelvis att riva ut den gamla inredningen. Det är sällan det innebär några vidare kunskaper. Det handlar mest om ork och tid.