Det är alltid kul att dokumentera när man genomför en renovering i hemmet. Att ta några kort innan man börjar, under själva rusten och sedan efteråt ger tillfredställelse när man sedan kan se hur betydligt mycket snyggare det blev. När det gäller badrumsrenoveringar handlar fotografierna inte bara om att man ska känna sig nöjd utan det är även en säkerhet för framtiden. Skulle det uppstå en vattenskada är det viktigt att man kan påvisa att renoveringen i badrummet genomförts på ett fackmannamässigt sätt. I de fall som man anlitat ett företag för badrumsrenovering Stockholm, eller någon annan stad, ska man fråga efter ett intyg som visar att de följt de gällande branschregler som finns. Detta räcker som bevis mot försäkringsbolaget om en vattenskada skulle uppstå. Men genomför man renoveringen själv behöver man bevisa att reglerna följts på annat sätt. Det bästa är att ha kameran framme under hela renoveringsperioden och dokumentera exakt varje steg. Från att man inte rört något i rummet till att allt är klart. Det handlar då inte enbart om att bevisa vad för slags fuktspärrar man lagt eller liknande utan även hur det såg ut när man rivit ner alla väggar. Var går rören, fanns det några skador osv.

En fördel är även om man fotograferar det byggmaterial som man använt under badrumsrenoveringen.

När det kommer till inredningen kan bruksanvisning och garantier sparas. Detta inte främst för försäkringsbolagets skull utan för att man lättare ska kunna hitta reservdelar om så skulle behövas.  Det skapar också ett seriösare intryck vilket kan göra att eventuella köpare av huset är beredd att betala något mer vid framtida försäljning.

Kom även ihåg att göra anteckningar och att spara dessa direkt i samband med renoveringen. Att ha bilder utan förklarande text kan i vissa fall vara helt värdelöst.